Familjebehandling / konsultation

Till oss kan du som privatperson vända dig om du behöver stöd och hjälp kopplat till ditt barn med problematiskt skolfrånvaro. Vi kan ses vid ett eller fler tillfällen för konsultation eller familjebehandlande insatser.

Vi erbjuder också traditionell familjebehandling där vi berör annan problematik än skolrelaterade utmaningar. Behandlingen utgår från era behov i er familj där vi kan träffas i olika konstellationer.

Kontakten kan bestå av direkta samtal med både barnet och er som föräldrar. En behandling kan innefatta några samtal upp till en längre kontakt. Vi utgår från era behov och önskemål.

Ämnen vi kan beröra i samtal är;

–  Vad händer med mig som förälder när mitt barn inte går till skolan?

–   Hur kan jag tänka och agera för att hjälpa mitt barn?

–  Hur förhåller jag mig i kontakt med skola och andra myndigheter?

Mötena sker i våra lokaler, alternativt via Skype eller i hembesök.

%d bloggers like this: