Vi är utbildade socionomer och familjebehandlare med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. Hos oss kan vi träffas i traditionell familjebehandling där vi arbetar med familjer utifrån olika utmaningar och behov som kan uppstå.

Vi arbetar även med barn och familjer kopplat till att barnet har en problematisk skolfrånvaro, eller då de finns oro för att en sådan ska utvecklas. Anledning till att vi vill arbeta med dessa frågor är att vi sett att många föräldrar får för lite stöd i förhållande till vad de är förväntade att åstadkomma när vardagen inte fungerar för deras barn. Därför vill vi fokusera på föräldrastödet för att därigenom hjälpa hela familjen.

Vi tänker utifrån att frånvaron är en indikation på ett problem eller brist kring barnet, som orsakas av att skola och andra aktörer inte har satt in det stöd som barnet behöver. Med denna utgångspunkt har vi valt att möta våra familjer.  

Vid behov samarbetar vi med skola, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering. Vi har god kunskap inom neuropsykiatri, då många av de barn vi möter har någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Vårt arbetssätt gör att vi har god kunskap om hur skolan, barn och ungdomspsykiatrin samt habiliteringen arbetar. 

Vi arbetar med våra familjer genom att ge dem stöd och vägledning för att skapa bättre förutsättningar att orka med sin situation. Vi kan också vid en längre kontakt vara med och samverka med andra aktörer i familjens liv kopplat till barnets skolfrånvaro. 

Vår avsikt är också att vägleda familjer rätt i samhället och se till att familjen i första hand får sitt stöd via det välfärdssystem som finns. Detta självklart i samråd med familjens önskemål.

%d bloggers like this: