Vi är utbildade socionomer och familjebehandlare med systemisk grund. Gisela är grundläggande psykoterapeut. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete både med utredning av barn och unga och familjebehandling. Emma har sedan 2010 arbetat med utredningen av barn och unga vid olika kommuner och stadsdelar i Stockholm. Emma har också flera års erfarenhet av familjebehandling. Gisela har arbetat med utredning under tio år, men har de senaste tolv åren ägnat sig åt familjebehandling.

I vårt arbete integrerar vi metoder så som Signs of safety, MI och lösningsfokuserat behandlingsarbete. Med vår erfarenhet av utredning och behandling ser vi att förändringsarbetet i familjer sker redan vid ett första utredningsmöte. Vi arbetar med familjers resurser och verkar alltid för att stärka de tillgångar som finns i familjen, oavsett om vi arbetar utredande eller behandlande.

Utöver traditionell utredning och familjebehandling har vi även en fördjupad kunskap i arbete med familjer där barnet har en problematisk skolfrånvaro, eller då de finns oro för att en sådan ska utvecklas. Vi fokuserar till stor del på föräldrastödet för att därigenom hjälpa barnet till en fungerande vardag. Vi har en fördjupad kunskap och erfarenhet av barn med NPF.

Vi arbetar med våra familjer genom att ge dem stöd och vägledning för att skapa bättre förutsättningar att klara de utmaningar som följer av att ha ett barn med en vardag som inte fungerar.

%d bloggers like this: