Problematisk skolfrånvaro

Vår bok

Vår bok “Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten” är utgiven av Gothia Förlag och finns att köpa hos en mängd olika handlare.

Detta skriver Gothia om boken

”Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem och allt fler ärenden kommer till socialtjänsten. I den här boken får du verktygen för att navigera i denna process med många konkreta fallexempel.

När en elev inte kommer till skolan behöver flera aktörer samverka för att skapa en förändring. Det finns alltid flera orsaker till skolfrånvaron och det kan behövas stöd från skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. För att stödet ska bli effektivt krävs att alla drar åt samma håll.”

Köp din bok idag på:

En trygg återgång till skolan

Författarnas egen modell Arbetstrappan bygger på aktuell forskning och litteratur kopplad till problematisk skolfrånvaro och kan användas i det dagliga arbetsverktyget BBIC. Modellen visar steg för steg hur du som utreder kan göra för att skapa en trygg återgång till skolan för barnet. Boken skapar också en ökad förståelse för vilka familjer du möter och hur de kan förstås i den situation de står i med ett barn som är hemma från skolan.

Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten är främst skriven för utredande socialsekreterare i socialtjänsten med barn och unga, och även till familjebehandlare inom socialtjänsten. Den kan med behållning också läsas av andra professioner och av föräldrar.

Så bra bok! Tydlig, strukturerad och böjer inte för det som kan vara svårt! Känner mig hoppfull och inspirerad att jobba vidare med målgruppen, nu ska det bli ordning på vårt arbete med "hemmasittarna"
Familjebehandlare - Skåne
Boken kommer att vara ett gott stöd för socialsekreterare som arbetar med barn och unga och för familjebehandlare inom socialtjänsten. Även skolpersonal och yrkesverksamma inom vård kan ha stor hjälp av boken. Texten är lättfattlig och engagerande
BTJ
Min känsla är att författarna förstår hur jag har det och har ett förslag på hur insatserna kring mitt barn skulle kunna utformas. Jag känner mig avlastad av att läsa boken
Maria Norlin - @konkretcoach_maria