Utredning av barn och unga

Våra konsultuppdrag

Vi arbetar i team om två och erbjuder effektiv och rättssäker handläggning med ett tydligt barnfokus.

Effektiv barn- och ungdomsutredning

Vi tar konsultuppdrag för utredning av barn och unga. När vi arbetar i kommuner arbetar vi i team om två i våra ärenden men tar samma ärendemängd som om det lagts ut på var och en. Detta stärker rättssäkerheten och effektiviteten i arbetet. Vi utreder utifrån en systemisk grund och med inslag av Signs of safety. Med vår bakgrund och erfarenhet som familjebehandlare integrerar vi lösningar i våra utredningar. Detta sker parallellt med vårt utredningsarbete och bidrar till ett tidigt förändringsarbete utan att utredningen kräver mer tid.

Samverkan

I vårt arbete samverkar vi med skola, familjebehandlare och andra instanser samt har ett tydligt barnfokus där vi alltid betraktar barnet som vår främsta uppdragsgivare.Vi har extra kompetens av arbete med familjer där ett eller fler barn har en neuropsykiatrisk diagnos.

  • Barnfokuserat utredningsarbete
  • Kvalitet och effektivitet

Signs of safety, MI och lösningsfokuserat behandlingsarbete

I vårt arbete integrerar vi metoder såsom Signs of safety, MI och lösningsfokuserat behandlingsarbete. Med vår erfarenhet av utredning och behandling ser vi att förändringsarbetet i familjer sker redan vid ett första utredningsmöte. Vi arbetar med familjens resurser och verkar alltid för att stärka de tillgångar som finns i familjen, oavsett om vi arbetar utredande eller behandlande.

Skickliga utredare som alltid ser och står upp för barnets bästa! De kompletterar varandra på ett otroligt fint sätt och kan resonera sig fram till en bra lösning. Mycket hög kapacitet och väldigt flexibla!
Gruppledare, Värmdö Kommun
Ärendena sköttes på ett respektfullt och rättssäkert sätt.
Biträdande enhetschef, Järfälla kommun
De bästa konsulterna jag någonsin haft.
Gruppledare, Knivsta kommun

Tidigare uppdragsgivare