Våra tjänster

Anpassade lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som är utformade för att möta de specifika behoven hos varje familj, oavsett om det handlar om barn- och ungdomsutredningar, utbildning kring problematisk skolfrånvaro för socialtjänsten eller familjebehandling och enskilda samtal med systemiskt fokus för föräldrar i behov av stöd. Vår flexibilitet och expertis gör det möjligt för oss att anpassa vårt stöd efter varje familjs unika situation och mål.

Tidigare uppdragsgivare