Ökad kunskap kring problematisk skolfrånvaro

Ge familjestöd verkar för att alla familjer ska kunna förvänta sig samma form av stöd och hjälp oavsett var i landet du bor när du har ett barn med problematisk skolfrånvaro.

Vår bok

Boken går igenom vår egen modell Arbetstrappan bygger på aktuell forskning och litteratur kopplad till problematisk skolfrånvaro och kan användas i det dagliga arbetsverktyget BBIC. Modellen visar steg för steg hur du som utreder kan göra för att skapa en trygg återgång till skolan för barnet. Boken skapar också en ökad förståelse för vilka familjer du möter och hur de kan förstås i den situation de står i med ett barn som är hemma från skolan.

Vilka är vi?

Ge familjestöd verkar för att alla familjer ska kunna förvänta sig samma form av stöd och hjälp oavsett var i landet du bor när du har ett barn med problematisk skolfrånvaro. Stöd och hjälp ska inte vara avhänget privata ekonomiska förutsättningar eller lokala utbildningssatsningar. Som förälder till ett barn vars vardag inte fungerar ska hjälpen vara förutsägbar och med tydlig riktning. Hjälpen bör bidra till att avlasta dig som förälder i ett pressat system, skapa en trygg återgång till skolan och/eller skapa förutsättningar för en trygg återgång.

Våra tjänster

Bred kompetens

Ge familjestöd erbjuder en fördjupad kunskap i arbete med familjer där barnet har en problematisk skolfrånvaro, eller då det finns oro för att en sådan ska utvecklas. Vi erbjuder enskilda samtal till föräldrar och barn genom att ge dem stöd och vägledning för att skapa bättre förutsättningar att klara de utmaningar som följer av att ha ett barn med en vardag som inte fungerar. Vidare ger vi vägledning var du som privatperson kan vända dig i samhället för att få stöd.

Ge familjestöd ger även utbildning till socialtjänsten i arbetssätt i ärenden som inkommer gällande barn med problematisk skolfrånvaro. Vi har en fördjupad kunskap och erfarenhet av barn med NPF som är överrepresenterade bland de barn som kämpar extra med skolan och möjlighet att delta där.

Tidigare uppdragsgivare

Aktuellt