För dig som privatperson

Familjebehandlande stödsamtal

Till oss kan du som privatperson vända dig om du behöver stöd och hjälp kopplat till ditt barn som har en problematisk skolfrånvaro.

Stödsamtal

Hur går samtalen till?

Samtalen sker med ett systemiskt fokus, dvs hur olika delar i barnets liv kan samverka för att skapa en förändring. En kontakt kan innefatta något/några samtal upp till en längre kontakt. Vi utgår från era behov och önskemål. Ämnen vi kan beröra i samtal är:

  • Vad händer med mig som förälder när mitt barn inte går till skolan?
  • Hur kan jag tänka och agera för att hjälpa mitt barn?
  • Hur förhåller jag mig i kontakt med skola och andra myndigheter?

Välkommen till oss

Det är Gisela Appelgren Hansen som kommer att träffa dig/er. Samtalen utgår från era behov i er familj och vi kan träffas i olika konstellationer. Vanligt är att föräldrar/föräldern kommer ensamma första samtalet, men barnet kan givetvis också delta inledningsvis om det efterfrågas.

Mötena sker i våra lokaler hos Söders Mötesrum, Åsögatan 155, Stockholm, alternativt via teams. Samtalen pågår en timme. Kostnad 1050/h.

  • Öka förståelsen för den situation du och ditt barn befinner er i
  • Få strategier för hur du ska få vardagen att fungera både för dig och ditt barn
  • Få kunskap om vilken rätt till stöd från samhället som finns för dig och ditt barn
Att vara förälder till barn med problematisk skolfrånvaro är obeskrivligt svårt. Ge Familjestöd har gett oss ovärderligt stöd i både dialog med skolan, till våra rättigheter samt hjälp med att få vårt barn att kunna vara i skolan.
Kund hos Ge familjestöd
Avslappnande miljö där man i lugn och ro möter någon som verkligen förstår situationen. Gisela lyssnar och plockar fram saker/episoder som vi inte trodde var av betydelse. Med sin gedigna erfarenhet ger hon lösningar och tips som verkligen fungerar.
Mamma och pappa till barn med problematisk skolfrånvaro