Utbildar inom socialtjänst

Vår utbildning

Vi erbjuder utbildning till socialtjänsten i handläggning av ärenden rörande problematisk skolfrånvaro. Utbildningen bygger på vår bok ”Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten”

Vad innehåller utbildningen?

Under utbildningen ges du en förståelse för vilka familjer du möter och hur dessa föräldrar och barn ofta mår som en följd av skolfrånvaron, och varför du behöver ha en inblick i detta. Vidare beskriver vi olika orsaker till skolfrånvaro och hur dessa kan komma att påverka varandra. Utbildningen ger en inblick i skolans ansvar och vad de kan erbjuda dessa barn.

Fokus i utbildningen är den arbetsmodell som vi skapat i syfte att skapa en riktning i hur vi kan arbeta framåt i dessa ärenden. Modellen beskriver vilka steg vi behöver ta och vilken roll vi bör axla i arbetet. Vi beskriver vikten av samverkan, hur denna kan upprättas. Vi går vidare igenom vilka hinder som kan uppstå och hur vi kan överbrygga dem.

Viktig information

Utbildningen riktar sig i första hand till utredande socialsekreterare inom barn och unga i socialtjänsten. Men då modellen även inbegriper uppdrag och familjebehandlande arbete kan även öppenvård samt skolsociala team ha behållning av utbildningen. 

Under dagens redogörs för fallbeskrivningar och gruppdiskussioner hålls inom utvalda områden.

Nästa utbildningstillfälle

Vi erbjuder uppdragsutbildningar till socialtjänsten. Om du önskar mer information om detta kontakta Gisela Appelgren.

Gisela och Emma är kunniga, väl insatta i både problematiken och socialsekreterarnas vardag vilket gör att utbildningen känns både relevant och inspirerande. Jag rekommenderar varmt Ge Familjestöds utbildning.
Enhetschef i socialtjänsten Järfälla kommun