DSC_7770porträtt beskurensv beskuren

Emma Söderholm

Medgrundare

Emma tog sin socionomexamen 2010. Sedan dess har Emma spenderat hela sitt yrkesliv åt att arbeta med familjer i behov av stöd. Emma vidareutbildade sig till familjebehandlare med systemteoretisk inriktning mellan åren 2013-2014. Under åren 2016 till 2021 var Emma verksam som familjebehandlare. Emma har spenderat den största delen av sin yrkesbana med utredande arbete där hon skapat sig en gedigen erfarenhet av möta familjer och barn i kris. Sedan 2019 har Emma särskilt fokuserat på att utveckla utredningsarbetet kring barn med problematisk skolfrånvaro.

Under 2020 inleddes arbetet tillsammans Gisela att starta upp GE familjestöd. GE familjestöd består av tre olika ben där Emma tar uppdrag som utredare vid barn- och ungdomsenheter. Utöver det utbildar Emma socialtjänsten i frågor kopplade till problematisk skolfrånvaro. Gemensamt med Gisela har Emma skrivit boken “Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten”.