DSC_7752sv mörkare2

Gisela Appelgren

Medgrundare

Gisela tog sin socionomexamen 1995. Sedan dess har hon varit verksam inom socialt arbete på olika fält. Främst har Gisela arbetat med familjer i behov av stöd. Under åren 2002 till 2020 arbetade Gisela med behandling, både riktat till enskilda ungdomar och till familjer. Gisela är utbildad som grundläggande psykoterapeut vid Umeå universitet, där hon tog examen 2015. Gisela har lång erfarenhet av familjebehandlande arbete och har under sin yrkesbana mött familjer med olika former av utmaningar. Sedan 2019 har Gisela fokuserat särskilt på frågor kopplade till problematisk skolfrånvaro. Och tar nu emot familjer för samtal kring detta.

Under 2020 inleddes arbetet tillsammans med Emma att starta upp GE familjestöd. GE familjestöd består av tre olika ben där Gisela tar uppdrag som utredare vid barn- och ungdomsenheter. Utöver det utbildar Gisela socialtjänsten i frågor kopplade till problematisk skolfrånvaro.

Gemensamt med Emma har Gisela skrivit boken “Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten”.