Vi tar konsultuppdrag för utredning av barn och unga. Vi utreder med systemisk grund och med inslag av Signs of safety. Vi arbetar i team om två i våra ärenden. Teamarbetet ökar rättssäkerhet och effektivitet i arbetet. Med vår bakgrund och erfarenhet som familjebehandlare integrerar vi lösningar i våra utredningar. Detta sker parallellt med vårt utredningsarbete och bidrar till ett tidigt förändringsarbete utan att utredningen kräver mer tid. Vi har extra kompetens av familjer där ett eller fler barn har en NPF-diagnos. Vi samverkar med skola, familjebehandlare och andra instanser i vårt arbete. Vi har ett tydligt barnfokus i vårt utredningsarbete och betraktar alltid barnet som vår främsta uppdragsgivare.

%d bloggers like this: