Artikel Special Nest

Vi intervjuades av Special Nest.

Special nest

 

 

 

 

Fin intervju i Special Nest av Josefin Strang, där vi pratade om vilka familjer vi möter och vad vi behöver tänka på som socialsekreterare när vi går in i de här ärendena. Vi pratade också om att professionella inte bör kasta sig in i för snabba lösningar

Att avlasta familjer är en viktig del av arbetet. Genom att ta över samverkansansvaret och visa att vi förstår vad de står i.

Vi måste också ta de orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten på allvar. Även tidiga tecken, då små bränder är lättare att släcka.

Vi samtalade om att de här familjerna är roliga att arbeta med, och att samverkan mellan föräldrar och professionella skapar en stor gemensam glädje vid framsteg.