Artikel ute i Omtanke

Nu finns vår artikel ute i Omtanke. En fin artikel av Jenny Marcusson Fors.

bild på artikel

I artikeln beskriver Jenny de steg i modellen som vi skapat för möten med familjer med barn med problematisk skolfrånvaro

– Kartläggning, skapa samsyn, göra anpassningar, utmana och vidmakthålla. Varje steg är lika viktigt. Hur lång tid varje steg ska ta kommer att bero på var vi står i utgångsläge.

I arbetet ska vi dra åt samma håll, vi måste ha en gemensam ”problembild”, och därifrån skapa lösningar. Vi pratade också om att förstå de barn och föräldrar vi möter och vikten av att ta en aktiv roll och skapa en riktning för arbete och den förändring som behöver ske. Ansvaret är de vuxnas kring barnet.

»Många barn känner
stor skuld, oro och
besvikelse över att inte
klara av sin skolgång,
att inte passa in«

 

Det här behöver vi ha i åtanke i mötet med barnet. Inget barn vill hamna utanför samhället eller inte vara en del av den sociala tillvaron. När ett barn stannar hemma är det inget lätt beslut.