Välkomna till Ge Familjestöds blogg

Välkomna till Ge Familjestöds blogg. Ni som läser detta kanske tänker att bloggen är på utdöende till förmån för andra sociala medier, men vi ser bloggen som ett bra format att dela intressanta artiklar, våra egna tankar samt nyheter inom området problematisk skolfrånvaro. Så håll till godo.
Eftersom detta är vårt första inlägg så passar vi på att ge lite information och bakgrund till varför vi startade Ge Familjestöd 2020.

Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten

För tre år sedan arbetade vi som familjebehandlare inom socialtjänst och träffade familjer där det var svårt för barnet att vara i skolan med skolfrånvaro som följd. Socialtjänstens roll i dessa ärenden var otydlig. Vad var vårt uppdrag och vad var skolans? Vi satt på skolmöten där det pratades om att det var barnet som skulle motiveras tillbaka till skolan, som om det var barnets eller föräldrarnas motivation som brast och att det var vår roll att stärka den. Vi såg att det inte saknades motivation utan att situationen i skolan blivit för svår. Det måste finnas något annat sätt att stödja och förstå detta som vi ännu inte gör. Det ville vi vara med och förändra.

Under de tre år som vi funnits har vi haft föräldragrupper för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro, enskilda familjebehandlande samtal samt utbildningar till socialtjänsten i att utreda problematisk skolfrånvaro. Parallellt med detta har vi under tiden arbetat på konsultbasis som utredande socialsekreterare inom socialtjänsten med barn och unga. Vi har prövat våra tankar i både familjebehandling och i utredning.

Våra tankar och idéer om vad som skulle kunna vara till hjälp och hur stödet till dessa barn och familjer ska utformas finns nu utgivna i bokform av Gothia kompetens i boken ” Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten”. Boken vänder sig till socialsekreterare och familjebehandlare men kan också läsas av föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro samt andra som kommer i kontakt med dessa barn.

Vår vision är att både kunskapen om, men framför allt stödet till dessa barn och familjer ska se likadant ut oavsett om du bor i Stockholm, Ystad eller Haparanda.