Varför vi inte talar om dessa barn som “hemmasittare”
Vi arbetar med barn och deras familjer där barnet har eller riskerar att bli “hemmasittare”. Detta ord, hemmasittare, är ett begrepp som används av många när det talas om barn som har svårigheter med att klara av att vara i skolan. Vi väljer att inte använda det begreppet då vi anser att hemmasittare är ett begrepp som tenderar till en förskjutning av ansvaret till barnet.  

Istället delar vi Malin Landells definition som hon delar i sin rapport “Saknad”. Nämligen att frånvaron är en indikation på ett problem eller brist kring barnet, som orsakas av att skola och andra aktörer inte har satt in det stöd som barnet behöver.

Med denna utgångspunkt väljer vi att möta våra familjer. 

%d bloggers like this: