Vi tar konsultuppdrag som familjebehandlare hos socialtjänsten inom ramen för insatser 4 kap 1 § SoL. Vi arbetar med systemisk grund. Vi fokuserar till familjens egna resurser och söker lösningar för familjen brett genom att mobilisera det privata nätverket när möjligt. Detta då vi tror att de långsiktiga lösningarna ofta återfinns i barnets egna miljö och nätverk. Vi har ett tydligt barnfokus och betraktar alltid barnet som vår främsta uppdragsgivare.

%d bloggers like this: