Vi ger utbildningar till socialtjänsten i ärenden som berör barn med problematisk skolfrånvaro. Utbildningen ger ett handfast redskap kring vad du som socialsekreterare behöver fokusera på när du handlägger ett ärende med problematisk skolfrånvaro och hur kan driva ärendet framåt. Vidare får du redskap i hur du som socialsekreterare kan förhålla dig till familj och samarbetspartners, såsom skola och BUP. Utbildningen är på en dag.

%d bloggers like this: