Vi erbjuder möjlighet att träffas tillsammans med andra föräldrar som har barn med problematisk skolfrånvaro, eller som har oro för sitt barn i skolan. Föräldragruppen är utformad med inslag av utbildning, men bygger även på diskussioner med möjlighet att lyfta frågeställningar till oss och varandra.

Två timmars träff med en kvarts fikapaus, under två tillfällen. Med anledning av rådande omständigheter kommer dessa att hållas via Skype.

Ny start för grupp: februari 2021. Anmäl via mail eller telefon. Uppgifter finns under “kontakt”.

Tid: 16.00-18.00

Deltagare: Max 6 personer per grupp

Pris: 950 kr per person

Plats : Söders mötesrum Åsögatan 155

TEMAN

Träff ett

Det etiska dilemmat

Ett stressat föräldraskap

Relationer inom familjen

Behovet av ett nätverk, är nätverk till hjälp eller stjälp

Konflikter/tjat i hemmet kopplat till skolfrånvaron

Träff två

Vem vill jag vara som förälder

Att vara förälder med hög oro för sitt barn- vilka förhållningssätt/strategier är hjälpsamma

Relationen till skolan – hur får jag till bra möten och blir lyssnad på

Hur blir mina möten hanterbara och begripliga

“VÄGEN FRAMÅT” – en modell för att få till en fungerande skolgång

%d bloggers like this: